Zile fierbinti online dating history of online dating websites

posted by | Leave a comment

Unele bilete sunt vândute la tarife reduse, care pot fi parţial sau total nerestituibile.

Pasagerul trebuie să selecteze acel tarif care corespunde cel mai bine necesităţilor lui.

d) Transportul pasagerului nu va fi autorizat decât la prezentarea biletului de călătorie valabil şi emis în mod legal, în conformitate cu reglementarile transportatorului.

Biletul trebuie să conţină cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv, toate celelalte cupoane de zbor valabile pentru transport şi cuponul pasagerului.

c) Biletul va fi emis numai în baza plaţii integrale a tarifului aplicabil sau a unor aranjamente de creditare stabilite de transportator.

În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel neînregistrat.

Bagaj înregistrat: bagajul luat în primire de către transportator şi pentru care acesta eliberează buletinul de bagaj.

În cazul acestor aranjamente, FLY ONE va aviza pasagerul în momentul rezervării asupra companiei a cărei aeronavă efectuează zborul. Valabilitatea Transportul aerian este guvernat de Condiţiile generale şi reglementările tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului sau, în cazul în care această condiţie nu poate fi îndeplinită, la data începerii călatoriei pe primul cupon de zbor al biletului. Predominarea legilor Prezentele Condiţii generale sunt aplicabile cu excepţia prevederilor care contravin tarifelor transportatorului sau unor legi, în care caz predomină acele tarife şi legi.

Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile Condiţiilor generale nu are efect asupra celorlalte. Predominarea condiţiilor generale asupra reglementărilor transportatorului Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele Condiţii generale, în caz de contradicţie între acestea şi reglementările transportatorului, predomină prevederile Condiţiilor generale Articolul 3: Biletul de călătorie 1.

Leave a Reply

dating database for sale